top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

טליה לנקרי

ביטחון, ניהול משברי חירום לאומיים, מנהיגות, קבלת החלטות, לוחמה בטרור, הגנה על העורף, רציפות תפקוד

אל"ם במילואים טליה לנקרי היא כיום ראש המנהלת להקמת המשמר הישראלי לאומי במל"ל. 


טליה מתמחה בתחום ניהול משברים לאומיים. 


לאחר קריירה צבאית בה שירתה בציר המבצעי, המג"ד הראשונה בבה"ד 1 וכן במספר תפקידים בכירים נוספים בהם הייתה האישה הראשונה, הצטרפה למטה לבטחון לאומי. בתפקידה האחרון הייתי ראש חטיבת העורף ולאחר מכן ראש אגף בפועל לוחמה בטרור והמרחב האזרחי. במסגרת עבודתה ניהלה את משבר הקורונה ברמה הלאומית והובילה עוד משברים לאומיים. 


טליה לנקרי
bottom of page