top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

יעל ויאס גבירצמן

משפט בינלאומי פלילי, משפט בינלאומי הומניטרי, דיני זכויות אדם, תאגידים וזכויות אדם, צדק מעברי, משפט אירופאי, מנגנוני צדק ויישוב סכסוכים

לפני שני עשורים למדה יעל משפט בינלאומי פלילי ודיני זכויות אדם באוניבריסטת אוטרכט בהולנד בהצטיינות. 


מאז, יעל מתמחה במשפט הבינלאומי  על רבדיו עם התמקצעות וניסיון בליטיגציה בפורומים בינלאומיים ומדינתיים. 

יעל עסקה בתביעה (הסגרות ושת"פ בפשיעה חוצה גבולות), בהגנה ובייצוג קורבנות פשעים בינלאומיים, לרבות טרור בינלאומי. 


כמו כן, הקימה ומנהלת יעל את הקליניקה למשפט בינלאומי פלילי והומניטרי בביה"ס הארי רדזינר למשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה. 


יעל מרצה ומלמדת דיני זכויות אדם בינלאומיים, משפט בינלאומי פלילי, משפט בינלאומי הומניטרי, תאגידים וזכויות אדם וצדק מעברי בארץ ובחו"ל. 


יעל מייעצת לארגונים בינלאומיים בתחום מומחיותה. היא חברה בועדה בדבר משלימות בארגון המשפט הבינלאומי (ILA), ובועדות לפשעי מלחמה ותאגידים וזכויות אדם בלשכת עורכי הדין הבינלאומית (IBA).

יעל ויאס גבירצמן
bottom of page