top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

ישראלה אורון

ביטחון, משא ומתן, פליטים

ההיכרות של תא"ל במיל' ישראלה אורון עם נושא הסכם הקבע בכלל וסוגיית הפליטים הפלסטינים בפרט, הציבה אותה כאנאליסטית ופרשנית ידועה בענייני ביטחון ואסטרטגיה. 


כשהיא מדברת על הנושאים השנויים במחלוקת מסתמכת תא"ל אורון על ניסיונה כסגנית היועץ לביטחון לאומי במועצה לביטחון לאומי. בזמן עבודתה במועצה הובילה תא"ל אורון עבודות בנושאים כמו הפליטים הפלסטינים, המיעוט הערבי בישראל, ארגון מערך ההסברה הלאומי, והגנה על תשתיות לאומיות. 


עיסוקה בנושאים ביטחוניים מביא לידי ביטוי את אמונתה שניצחון איננו הבסה של האויב אלא מציאת פתרון המביא שלום ויציבות לכל בעלי העניין.


לפני תפקידה במועצה לביטחון לאומי עבדה תא"ל אורון בחברת PricewaterhouseCoopers בישראל, שם עמדה בראש המחלקת לאסטרטגיה הארגונית, אותה הקימה. 


הקריירה הצבאית של תא"ל אורון החלה בשנות השבעים עם גיוסה לצה"ל. במהלך מלחמת המפרץ ב-1991 היא היתה האישה הראשונה שמונתה לסגנית של דובר צה"ל. שנתיים לאחר מכן פרצה שוב את מחסום המגדר והיתה לאישה הראשונה בסגל המכללה לביטחון לאומי. בזמן שירותה בצה"ל יזמה תא"ל אורון את המהפך בשירות הנשים בצה"ל באמצעות ביטול מערך הח"ן. 


היא בעלת תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת חיפה.

ישראלה אורון
bottom of page