top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

מירב אילון שחר

מדיניות חוץ, או"ם, קשרים מולטילטרליים

השגרירה מירב אילון שחר הינה שגרירת ישראל למוסדות האו"ם בג'נבה, מאז באוגוסט 2020.


בין תפקידיה הקודמים, שימשה סמנכ"לית תיאום במשרד החוץ לתיאום ותכנון מדיניות (2017-2020), וכשגרירת ישראל בווייטנאם בין השנים 2012 ליולי 2017.


השגרירה אילון שחר הצטרפה למשרד החוץ בשנת 1995, ומהלך הקריירה שלה ייצגה את ישראל במספר תפקידים שונים, ביניהם בלוס אנג'לס (2000-2002), במשלחת ישראל לאו"ם בניו יורק (2005-2009) ובניירובי (1997-2000).


למירב תואר כפול במדעי המדינה וקולנוע ותקשורת מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל אביב.

מירב אילון שחר
bottom of page