top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

ענבר נוי-פרייפלד

טכנולוגיה, חדשנות ומדיניות חוץ, ארה"ב, תהליכי שלום, ארגונים בין-לאומיים

ענבר נוי-פרייפלד היא דוקטורנטית במחלקה ליחסים בין-לאומיים באוניברסיטה העברית, וחוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי, במסגרתו היא מרכזת את אשכול העוצמה המדינית וכן מתעסקת בסוגיות הנוגעות לטכנולוגיה ומדיניות חוץ. כמו כן, היא חברה בדסק הנתונים במכון.


תחומי העניין שלה כוללים תהליכי שלום, שיח פוליטי בין-לאומי, לגיטימציה בין-לאומית, ויחסים בין-לאומיים וטכנולוגיה.


ענבר לקחה חלק במספר פרויקטיים מחקריים באוניברסיטאות שונות הקשורים ליחסים בין-לאומיים, ועבדה בעבר במשרד המשפטים. היא פרסמה מספר פרסומים וטורי דעה בנושאים הקשורים למדיניות חוץ, טכנולוגיה וכן מתודולוגיות של חקר שיח.


ענבר קיבלה מספר מלגות במסגרת לימודי הדוקטורט, ביניהם מלגת תל"ם של המכון ליחסים בין-לאומיים על שם לאונרד דיוויס, וכן מלגת נשיא האוניברסיטה.


נושא הדוקטורט שלה – מסגור של מונח השלום בטקסט ובשיח פוליטי.

ענבר נוי-פרייפלד
bottom of page