top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

פנינה שוקר

דעת קהל ומדיניות חוץ, מבצעי השפעה, אסטרטגיה וביטחון לאומי, קבלת החלטות

פנינה שוקר היא חוקרת (מלגאית ניובאואר) במכון למחקרי ביטחון לאומי ומלגאית נשיא באוניברסיטת בר-אילן. 

עבודת התיזה שלה, "תפיסת החברה הדמוקרטית כרגישה לנפגעים והשפעתה על ניהול מלחמה: ישראל במלחמת לבנון השנייה" – זכתה בפרס קרן ענבר של המרכז למורשת המודיעין. 


בעלת תואר ראשון ותואר שני (בהצטיינות) מאוניברסיטת בר-אילן בלימודי אסטרטגיה וביטחון לאומי. 


עבודת הדוקטורט שלה בוחנת את תפיסת החוסן הלאומי על ידי מקבלי ההחלטות בחברות דמוקרטיות ואת אופן השפעתם על ההתמודדות עם איומי אסטרטגיים, תוך ניתוח השוואתי בין ארצות הברית, בריטניה וישראל. 


בעבר עבדה כחוקרת איתור יורשים בחברה לאיתור והשבת נכסי נספי השואה. מלמדת את הקורס "משטר ופוליטיקה בישראל" באוניברסיטת בר-אילן ומשמשת כפובליציסטית ב"ישראל היום".

פנינה שוקר
bottom of page