top of page

פיתוח מנהיגות העתיד

פורום דבורה 2.0 נוסד לפיתוח פורום הצעירות ובניית עתודת מנהיגות לזירה הציבורית בתחומי חוץ ובטחון.

01

קהילת פורום דבורה 2.0

מפגשי נטוורקינג ופיתוח מקצועי

02

תכנית המנטורינג

ליווי אישי ומקצועי על-ידי חברות הפורום

03

Executive Leaderhsip Program

תכנית ייחודית לפיתוח טאלנטיות להנהגה והובלה בזירה הציבורית בתחומי חוץ וביטחון

04

מגוון אירועים ייעודיים לפיתוח מקצועי של חברות דבורה 2.0

05

דבורה Jobs

קבוצה סגורה להצעות עבודה בתחומי החוץ והבטחון 

bottom of page