top of page

דבר הפורום

אפריל 2024: מובילות "בג"ץ המנכ"ליות" - שדולת הנשים, נעמ"ת ופורום דבורה פנו למזכיר הממשלה: מאז הקמת הוועדה למינויים בכירים - לא עמדה בראשה אישה. אי מינוי נשים לתפקידים בכירים במשרדי הממשלה, היא הפרה בוטה של הזכות לשוויון

9.png

מרץ 2024: ממצאי סקר פורום דבורה: 78% מהישראלים חושבים ששרת בטחון אישה בישראל תהיה טובה כמו שר בטחון גבר ואף טובה יותר!

9.png

פברואר 2024: פורום דבורה תומך בשוויון בנטל תוך דרישה למנוע הדרת נשים, שוויון בנטל הוא הבסיס למתווה חוק הגיוס

9.png
9.png

פברואר 2024: מובילות ״בג״ץ המנכ״ליות" - שדולת הנשים, נעמ"ת ופורום דבורה קוראות לנציב שירות המדינה להפוך את המלצת ועדת המינויים לפעול להשגת שוויון בדרג מנכ״לי משרדי הממשלה לנוהל מחייב

ינואר 2024: צה"ל, פורום דבורה והאקדמיה ללשון קבעו את המונח הנכון לציון הנשים אשר נפלו במלחמה. מעתה יש לומר חַלְלַת צה"ל ובנפרד חֲלָלָה, על דרך חָכָם–חֲכָמָה

9.png
תמונה של WhatsApp‏ 2024-03-21 בשעה 09.32.02_96d01399.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-16 בשעה 13.58.30_e2848fbd.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-16 בשעה 13.58.14_14f4e770.jpg
IMG_0603.JPG
תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-23 בשעה 10.12.12_3041c625.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2024-01-24 בשעה 12.09.40_19ea6b40.jpg
תמונה של WhatsApp‏ 2024-02-07 בשעה 16.42.06_c89a97aa.jpg
bottom of page