top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

דינה ליסננסקי

מזרח תיכון, הגירה, אסלאם באירופה, אסלאם, תנועות טרור ותנועות קיצוניות באירופה ובישראל, תקשורת בעולם הערבי

ד"ר דינה ליסננסקי הינה מומחית לענייני מזרח תיכון ומרצה באוניברסיטת תל אביב. 


היא הינה מומחית לענייני מזרח תיכון, הגירה, אסלאם באירופה, אסלאם מתון ורדיקלי, תנועות טרור ותנועות קיצוניות באירופה ובישראל.


מרצה באוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת אריאל ובמרכז האקדמי שלם.  


יועצת לגופים ממשלתיים ופרטיים בנושאי טרור ואידיאולוגיות קיצוניות, בהם יחידות מודיעין ולוחמה בטרור באירופה. 


בין היתר עוסקת בחקר התקשורת בעולם הערבי.

דינה ליסננסקי
bottom of page