top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

לירם קובלנץ-שטנצלר

ימין קיצוני בינלאומי, לוחמה א-סימטרית, אתיקה צבאית, סיכולים ממוקדים, רדיקליזציה

ד"ר לירם קובלנץ-שטנצלר הינה חוקרת בכירה וראש דסק ימין קיצוני גלובאלי במכון למדיניות נגד טרור (ICT),  אוניברסיטת רייכמן. כן היא מרצה באוניברסיטת רייכמן בנושאים של ימין קיצוני בינלאומי. בין השנים 2022-2023 משמשת כחוקרת אורחת בפקולטה לסוציולוגיה באוניברסיטת ייל.


היא בעלת דוקטורט מאוניברסיטת תל אביב. המחקר שלה עוסק בסוגייה של התמודדות מדינות דמוקרטיות עם ארגוני טרור וארגוני גרילה בישראל, ארצות-הברית וסרי לנקה. במסגרת מחקרה פיתחה דוקטרינה אתית-אוניברסאלית ייחודית שנועדה לתת מענה אפקטיבי ולגיטימי להתמודדות מדינות דמוקרטיות מול סוג זה של ארגונים. עבודת הדוקטורט שלה זכתה בפרס קרן ענבר, מטעם המרכז למורשת מודיעין, כעבודה מצטיינת בתחום חקר הטרור ודרכי הטיפול בו.


בעבר זכתה ד"ר קובלנץ-שטנצלר במלגת פוקס הבינלאומית מאוניברסיטת ייל, ארה"ב, לדוקטורנטים מצטיינים ממספר מדינות, שלמחקר שלהם יש פוטנציאל להביא פתרונות יישומים לבעיות איתן מתמודדים בעולם בנושאים של שלום, ביטחון וצדק חברתי.


בתחום הימין הקיצוני הגלובאלי היא מנטרת, במגוון שפות ,ערוצים מוצפנים ולא מוצפנים שבהם מצויים פעילי ימין קיצוני בכדי לחזות במגמות ובתהליכים המתרחשים ברמה הלוקאלית והגלובאלית ומפרסמת מאמרים וטורי דעה בארץ ובעולם.


היא מרצה בפני קהלים מגוונים בנושאים העוסקים בטרור ג'אהדי, רדיקליזציה, סיכולים ממוקדים וימין קיצוני בינלאומי.


תחומי המומחיות שלה הינם ימין קיצוני בינלאומי, לוחמה א-סימטרית, אתיקה צבאית, סיכולים ממוקדים, רדיקליזציה.

לירם קובלנץ-שטנצלר
bottom of page