top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

נאוה איזין

תולדות החינוך בישראל, חינוך לדמוקרטיה ולשלום

נאוה איזין הייתה עד לפרישתה מנהלת "הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה" באוניברסיטת תל-אביב והמו"ל של כתב העת "דור לדור לחקר תולדות החינוך".


היא היתה יועצת אקדמית ומורה במכללת בית ברל מאז 1999.


היא מחברת הספר "האישה העובדת בישראל" ,  1975ותרמה ל"מקורות ארכיוניים להיסטוריה של היהודים בפולין"  2001 ול-"המלצות הוועדה למעמד האישה" מאת אורה נמיר בשנת 1978.


גב' איזין היא גם יו"ר "מדרשת אדם לדמוקרטיה ושלום" וחברה ב-"מחסום watch".

היתה חברה במזכירות הארצית של הסתדרות המח"ר  וכיום חברת מרכז נעמת.  חברת ועידת מפלגת העבודה.


היא בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה מאוניברסיטת תל-אביב וכן תעודת ארכיונאי מוסמך ותואר שני במדעי הספרנות והמידע מן האוניברסיטה העברית.


דוברת עברית ואנגלית

מומחיות: תולדות החינוך בישראל, חינוך לדמוקרטיה ולשלום.

נאוה איזין
bottom of page