top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

סמדר שאול

ג'יהאד איסלאמי, פיגועי "זאב בודד", טרור במזרח התיכון, אפריקה, אפגניסטן, פקיסטן

סמדר שאול היא חוקרת במרכז משה דיין ודוקטורנטית בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. 


במחקרה, היא בוחנת תהליכי התפשטות של אידיאולוגיה רדיקלית במרחב מקומי, תוך התמקדות במרחב הגבול שבין אפגניסטן לפקיסטן בתקופת הפלישה הסובייטית לאפגניסטן. בנוסף, היא מתמקדת בתהליכים חברתיים במרחב הווירטואלי והשפעתם על התנהגות במרחב הקונבנציונלי, בדגש על התנהגות אלימה, ובמסגרת זו בחנה, בין היתר, את המרכיב החברתי בתופעת המפגעים בישראל (2015 – 2016).

סמדר שאול
bottom of page