top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

עידית שפרן-גיטלמן

פילוסופיה של המוסר, פילוסופיה פוליטית, מוסר וחוק במלחמה, שירות נשים בצה״ל, יחסי צבא -חברה

ד״ר עידית שפרן גיטלמן הינה ראש התכנית לצבא וחברה במכון הישראלי לדמוקרטיה. 


שימשה כעמיתת מחקר בתר- דוקטורט בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב במרכז GlobalTrust ומרכז מינרבה לשלטון החוק במצבי קיצון בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. 


מלמדת בחוג לממשל במרכז הבינתחומי בהרצליה. 


בעלת תואר ראשון במוזיקה. תואר ראשון בפילוסופיה. 

תואר שני בפילוסופיה ודוקטורט במשפטים. נושא עבודת הדוקטורט שלה הוא העדפת קרובים בזמן מלחמה. 


עידית שפרן-גיטלמן
bottom of page