top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

עינבל טל

התנועה האסלאמית בישראל, מגדר ו'פמיניזם אסלאמי', תנועות אסלאמיות מודרניות במרחב הישראלי והאירופי, רשתות חברתיות בעולם הערבי, מגדר בחברה הערבית בישראל.

ד"ר עינבל טל היא עמיתת מחקר במרכז דיין ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. 

בעלת תואר ד"ר (Ph .D) בהיסטוריה של המזרח התיכון (2011, אוניברסיטת חיפה). 

ד"ר טל היא מומחית לתנועות אסלאמיות מודרניות במרחב הישראלי והאירופי ול' פמיניזם אסלאמי'. 

חיבור הדוקטור שלה ,מחקר חלוצי בתחום בספרות האקדמית דן בסוגיית האקטיביזם הנשי בתנועה האסלאמית בישראל בשנים2007-1983 .

ספרה המבוסס על הדוקטוראט שלה "בשליחות התנועה: אקטיביזם נשי בתנועה האסלאמית בישראל" יצא לאור בהוצאת מרכז דיין באוניברסיטת תל אביב(2016.) 

בשני העשורים האחרונים עוסקת ד"ר טל בהוראה ובמחקר באקדמיה. פרסומים נבחרים פרי עטה יצאו לאור בכתבי עת אקדמיים מובלים ובספרות האקדמית. 

ד"ר טל משתתפת קבועה בכנסים אקדמיים בארץ ובחו"ל. כן מעניקה שירותי ייעוץ ומחקר לגופים ממסדיים ומחקריים. 


עינבל טל
bottom of page