top of page

מאגר המומחיות של פורום דבורה

שלומית אהרוני ליר

1325 UNSCR, מגדר, סייבר, הנדסת מחשבים, מדיה חדשה, נשים וניו-מדיה, נשים בויקיפדיה, נטוורקינג, ייצוג נשים בתקשורת, הדרה, פמיניזם רב-תרבותי, מגדר ופוליטיקה, כתיבה, השמעת קול ומגדר


ד"ר שלומית ליר היא פוסט-דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן. 

ד"ר ליר מתמחה בתחום אקטיביזם, נשים וטכנולוגיה. 


במחקר הפעולה שלה היא בוחנת את יכולותיהן של נשים להשמיע את קולותיהן במרחב הציבורי בישראל. 

היא מתמחה במתודולוגיה איכותנית המשלבת היבטים כמותיים. זאת, מתוך התייחסות לחוויות קונקרטיות של פעילות ציבור המבקשות להרחיב את פעילות השטח שלהן לסביבת רשת. 


כיזמית חברתית ליר ייסדה ומנהלת את פועלות ברשת, מיזם חממה לקידום נשים במדיה החדשה. 


ליר היא מומחית IT מוסמכת. במהלך שנותיה בהייטק התמחתה בהדרכת תוכנה, ניהול הדרכה ותחומי מחשב נוספים. 


הספר בגוף ראשון 8 נשים 8 סיפורי חיים (פרדס, 2015) אותו ערכה מביא את סיפורי חייהן האישיים של 8 חוקרות מגדר באוניברסיטת בר אילן. 

ד"ר ליר כותבת בבמות שונות וערכה מספר ספרים פמיניסטיים נוספים, בהם הספר לאחותי פוליטיקה פמיניסטית מזרחית (בבל ,2007) העוסק בזהות נשית מזרחית. 


ליר היא יוזמת, עורכת ואוצרת התערוכה הקבוצתית הנודדת נשים מעלות סטטוס. 

היא יזמה והובילה ימי עיון, אירועי תרבות וספרות לצד קורסים, סדנאות בנושאי אקטיביזם, 


פמיניזם, מגדר ותקשורת. ד"ר ליר פועלת לקידום חקיקה לשוויון מגדרי. 

תרומתה לקידום נשים מתבטאת בין השאר בעיגון תפיסת  המגוון – diversity  בייצוג של נשים מכלל קבוצות החברה בדיונים מדיניים, בתקשורת ובמרחב הציבורי. 

במסגרת זאת פעלה עם חברות כנסת לקידום תיקון 6 ג' בחוק שוויון זכויות האישה הקובע שבוועדות ציבוריות יינתן ביטוי הולם לייצוגן של נשים ממגוון קבוצות החברה בתהליכים מדיניים.

שלומית אהרוני ליר
bottom of page